Wie is de sportraad

De Sportraad Leeuwarden is een onafhankelijk adviesorgaan dat door de gemeenteraad in het leven is geroepen om gevraagd en ongevraagd te adviseren over de hoofdlijnen van het sportbeleid in de gemeente Leeuwarden.

De Sportraad wil graag in verbinding zijn met zijn met de lokale sportverenigingen. Door te weten wat er in lokaal ‘sportland’ speelt EN wat de behoeften zijn kan de sportraad de raad en bestuurders optimaal adviseren. Dit met als gezamenlijk doel: zoveel mogelijk mensen in de gemeente Leeuwarden in beweging krijgen