Wat doet de sportraad

De Sportraad is hét onafhankelijk sportadviesorgaan van de gemeente Leeuwarden dat zowel gevraagd als ongevraagd adviseert over de hoofdlijnen van het grootstedelijk sportbeleid