17 juni 2020

Zomereditie sportmagazine

Beste sportliefhebber,

Met genoegen mag ik u de nieuwe zomereditie van het sportmagazine presenteren. Een magazine dat we voor de vierde keer in samenwerking met de Gemeente Leeuwarden opstellen en uitbrengen. Het is één van de manieren waarop we de inwoners van de gemeente stimuleren tot een gezonde leefstijl. Iets wat juist in deze tijd extra belangrijk is.

Ook in deze editie informeren we u daarom graag weer over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van sport en beweging in onze gemeente. Een mooie ontwikkeling is de totstandkoming van het Sportakkoord Leeuwarden maar er is ook aandacht voor o.a. OldStars, het Jeugdfonds Sport Friesland, de gezonde sportvereniging en een aantal sportieve ontwikkelingen in en van het basisonderwijs. Het is, kortom, weer een magazine dat inspireert en dat toont hoe samen naar een gezonde gemeente bewogen wordt.

Ik wens u veel leesplezier,

Download het : SPORTMAGAZINE

Sido de Schiffart
Coördinator Sportontwikkeling