7 november 2019

Beste spelers van het Lokaal Sportakkoord

Allereerst willen we je heel erg bedanken dat je de komende periode mee wilt denken in het proces om te komen tot een Lokaal Sportakkoord Leeuwarden. Jullie inbreng is heel erg belangrijk. Samen maken jullie het akkoord!

We gaan met 4 thema’s aan de slag; Van jongs af aan vaardig in bewegen (gezonde toekomst), Inclusief sport en bewegen (iedereen doet mee), Vitale Sport- en beweegaanbieders en Bewegen in de openbare ruimte.

We willen jullie graag uitnodigingen voor de werksessie op:

Datum:Woensdag 13 november 2019
Tijd:19:00 – 21:00 uur
LocatieCambuurstadion Leeuwarden

Doel van de avond is dat we per werkgroep de ambitie, doelstellingen en doelgroep(en) gaan bepalen. Dit doen we aan de hand van verschillende werkvormen