25 januari 2021

Opleiding Verenigingsmanagement

Over enkele weken start de Opleiding Verenigingsmanagement, een programma dat is opgesteld in samenspraak met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en NOC*NSF.

Sportverenigingen die grotendeels draaien op vrijwilligers zijn typerend voor Nederland. Echter, de afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers en de toenemende complexiteit van bestuurswerkzaamheden vormen daarvoor een serieuze bedreiging.

Vitale sportverenigingen beschikken over voldoende bestuurlijke ervaring en organisatievermogen. Naast het aanbieden van sportfaciliteiten vervullen zij ook een bredere maatschappelijke functie. Om clubs toekomstbestendig en vitaal te houden is professionalisering juist ook voor middelgrote en kleine verenigingen van cruciaal belang. Dit vergt voor alle betrokkenen niet alleen tijd, maar ook specifieke kennis en kunde om dit voor elkaar te krijgen.

De opleiding Verenigingsmanagement heeft als doel bestuursleden, verenigingsmanagers en verenigingsondersteuners van externe adviesorganisaties handvatten te geven voor effectiever en professioneler werken.

Mogen wij u uitnodigen om het programma te bekijken op www.verenigingsmanagement.com

Indien u van mening bent dat deze opleiding een bijdrage kan leveren aan een verdere verbetering van de professionaliteit in het besturen en ondersteunen van sportverenigingen in uw gemeente, wilt u dan zo vriendelijk zijn om deze opleiding onder de aandacht te brengen van buurtsportcoaches, sportregisseurs, beleidsmedewerkers sport etc en van besturen van sportverenigingen in uw gemeente.

Voor eventuele vragen staan wij uiteraard tot uw beschikking.