7 november 2019

Stand van zaken Sportakkoord

Er wordt met 4 thema’s aan de slag gegaan:

–       Van jongs af aan vaardig in bewegen (gezonde toekomst),

–        Inclusief sport en bewegen (iedereen doet mee),

–        Vitale Sport- en beweegaanbieders en

–       Bewegen in de openbare ruimte

Deze worden verder uitgewerkt op:

Datum:Woensdag 13 november 2019
Tijd:19:00 – 21:00 uur
Locatie:Cambuurstadion Leeuwarden

Doel van de avond is dat we per werkgroep de ambitie, doelstellingen en doelgroep(en) gaan bepalen. Dit doen we aan de hand van verschillende werkvormen.