14 januari 2021

Doe mee aan de online workshop Modernbesturen en/of aan de online workshop Ledenbinding!

Beste ……,

Zoals jullie weten, is ook in onze gemeente een lokaal sportakkoord gesloten. Eén van de 4 thema’s waarvoor we ons inzetten, is vitale sport- en beweegaanbieders.

In november hebben we jullie daarom geattendeerd op de mogelijkheid om gratis of tegen gereduceerd tarief ondersteuning te krijgen vanuit jullie sportbond en/of derden. Daarnaast hebben we jullie erover geïnformeerd dat ook wij een aanbod zouden doen van (4) zogenaamde sportgenerieke services.

Workshops ‘Modern besturen’ en ‘Ledenbinding’

Met betrekking tot dit laatste hebben zo’n 20 sportverenigingen ons laten weten er graag gebruik van te maken. Reden voor ons om voor 2 van deze 4 de voorbereidingen te treffen. En reden om jullie definitief uit te nodigen om je aan te melden voor de workshop ‘Modern besturen’ en/of de workshop ‘Ledenbinding’.

Meer informatie over de beide online workshops en de aanmelding(slink) vinden jullie in de bijlage maar de workshop ‘Modern besturen’ vindt plaats op donderdag 18 februari 2021 en de workshop ‘Ledenbinding’ is op maandag 17 mei 2021. Beide workshops beginnen om 18.30 uur en eindigen (omstreeks) 21.30 uur.

De eerder getoonde interesse is door ons nog niet als aanmelding verwerkt dus een aanmelding is ten allen tijde gewenst!

Tot slot

Ons doel is om, daar waar nodig, sportaanbieders toekomstbestendig te maken. Dit willen we dus onder andere realiseren door verschillende bijscholingen, cursussen en trajectbegeleidingen te organiseren en te (laten) uitvoeren. De genoemde services zijn hier voorbeelden van. Later dit jaar bieden we jullie nog ‘Meer Vrijwilligers in Korte Tijd’ en ‘Meer Sponsoren in Korte Tijd’ aan.

Daarnaast zetten we ons graag samen met jullie in voor de gezonde sportvereniging/-omgeving maar helpen we jullie natuurlijk ook graag bij andere zaken die voor jullie van belang zijn om als vereniging te blijven doen waar jullie goed in: sport- en beweegactiviteiten organiseren voor huidige en nieuwe leden. Schroom dus niet om contact met mij op te nemen om te verkennen wat er (bijvoorbeeld op het gebied van de sportspecifieke services) nodig is en wat er kan!