21 augustus 2020

Amateursportorganisaties kunnen beroep doen op TASO regeling

Vanaf 1 september tot en met 4 oktober kunnen amateursportorganisaties die in de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 een omzetverlies van ten minste 20% hebben geleden en geen andere tegemoetkoming voor doorlopende (personele) lasten (NOW en/of TOZO) hebben ontvangen, een beroep doen op de TASO-regeling.
Deze regeling is mede tot stand gekomen door de intensieve lobby van onder andere Netwerk in de Sport die ertoe heeft geleid dat er nu € 44,5 miljoen subsidie beschikbaar is. Amateursportorganisaties die aan de gestelde voorwaarden voldoen, kunnen een compensatie van maximaal € 3.500 per periode tegemoetzien. Dat is goed nieuws voor veel van onze verenigingen! Kijk voor meer informatie ook op https://lnkd.in/dYYctpf #sportverenigingen #compensatie #extrasubsidie